Informator budowlane

Artykuły o pracach ziemno gruntowych na budowie

Pracownicy wykonujący prace konserwacyjne takie jak piaskowanie narażeni są na wyjątkowo skomplikowane okoliczności. W trakcie czyszczenia powierzchni metalowych unoszą się drobiny pyłu i opiłków stalowych, które mogą doprowadzić do chorób układu oddechowego. Z tego powodu piaskowanie może być opracowane wyłącznie poprzez wykwalifikowanych specjalistów z zachowaniem najwyższych standardów BHP. Pracodawca, który zezwoliłby podwładnym na wykonanie zamówień bez stosownej odzieży ochronnej i dostatecznej wentylacji naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, która ma możliwość być rozciągnięta na kilka lat. Dlatego mimo iż użycie kluczowych maszyn piaskujących nie wymaga specjalnej licencji, bezpieczniej jest zlecić piaskowanie przedsiębiorstwu wyspecjalizowanemu w konserwacji powierzchni przemysłowych. Gwarantuje to wykonanie robót konserwacyjnych z dbałością o zdrowie pracownika, a jednocześnie dokładniej i szybciej niż gdyby zadanie zostało powierzone zespołowi osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji.