Informator budowlane

Artykuły o pracach ziemno gruntowych na budowie

Artykuły z Luty, 2012

Systemy okienno-drzwiowe

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Systemy okienno-drzwiowe

Oferowane systemy okienno-drzwiowe dostępne są w różnych rodzajach, w zależności od zakresu zastosowania i szczegółowych wymagań dotyczących funkcjonalności, estetyki, izolacji termicznej, klasy odporności na włamanie, dymoszczelności lub odporności ogniowej. Są wśród nich zarówno konstrukcje bez izolacji termicznej, służące do budowy przegród wewnętrznych: MB-45, rozwiązania bazujące na kształtownikach izolowanych termicznie (MB-60, MB-70, MB-59S), jak i specjalistyczne przegrody przeciwpożarowe MB-78EI. Ofertę uzupełnia system do zabudowy balkonów MB-23P.

Folie refleksyjne

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Folie refleksyjne

Polecamy nowoczesną, całkowicie unikatową technologię, zapewniającą niespotykane dotąd na ryku materiałów izolacyjnych parametry termiczne. Materiał ten to połączenie folii bąbelkowej PE o specjalnie dobranym składzie oraz, mającej ściśle określone parametry, foli pokrytej aluminium. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi 0,010-0,012 [W/m*K].

Grunty nasypowe

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Grunty nasypowe

Grunty nasypowe powstałe w wyniku działalności człowieka są najbardziej niejednoznaczne pod względem budowlanym. Z jednej strony mogą to być tzw. grunty kwalifikowane, przeznaczone specjalnie do posadowienia fundamentów lub jako podłoże (podbudowa) dróg. Głównie wykonywane z odpowiednio dobranych piasków i żwirów układanych warstwami oraz zagęszczanych mechanicznie.

Grunty organiczne rodzime

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Grunty organiczne rodzime

Grunty organiczne rodzime to głównie torfy (powyżej 30% zawartości to części organiczne), namuły (5-30% części organicznych) oraz piaski i pyły próchnicze (2-5% części organicznych). Do posadowienia domu praktycznie się nie nadają, ponieważ nie mają dostatecznej nośności. Po prostu części organiczne mogą gnić, a wtedy nie tylko wydzielają nieprzyjemny zapach i ciepło, lecz także zmieniają swoją objętość oraz mogą tworzyć bardzo niebezpieczne powierzchnie poślizgu.

Grunty spoiste

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Grunty spoiste

Grunty spoiste to ił (I), ił piaszczysty (Ip) i pylasty (Iπ), glina (G), glina piaszczysta (Gp), pylasta (Gπ), zwięzła (Gz), piaszczysta zwięzła (Gpz), pylasta zwięzła (Gπz), piasek gliniasty (Pg), pył (π) oraz pył piaszczysty (πp). Podstawowy parametr określający przydatność gruntu do celów budowlanych to tzw. stopień plastyczności IL– najlepiej, żeby jego wartość była mniejsza od 0, 25, bo to oznacza stosunkowo niewielką zawartość wody w gruncie.

Co to są grunty niespoiste?

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Land cohesionless

Grunty niespoiste czyli sypkie, to żwiry (w projektach i na mapach oznaczane symbolem Ż), pospółki (Po), piaski grubo, średnio- i drobnoziarniste (Pr, Ps, Pd) oraz piaski pylaste (Pπ). Taki podział ze względu na wielkość uziarnienia ma sens, ponieważ najczęściej im grubsza frakcja, tym większa nośność (wytrzymałość) gruntu. Drugą istotną dla projektanta cechą gruntów jest tzw. stopień zagęszczenia ID – im wyższa jego wartość, tym grunt lepiej nadaje się do celów  [ Read More ]