Informator budowlane

Artykuły o pracach ziemno gruntowych na budowie

Artykuły z kategorii ‘Grunty’

Na co patrzeć przy kupnie mieszkania

Posted by admin on Sierpień - 11 - 2014

Kupno lokalu lub lokalu mieszkalnego nie należy do czynności łatwych. Gruntowne przeanalizowanie tematu kupna lokalu na samym początku zaoszczędzi nam i innym czasu spędzonego na przykład. na oglądaniu mieszkań zbyt drogich. Z wśród wielości ofert sprzedaży nieruchomości jakie można zauważyć zarówno w globalnej sieci Internet jak również gazetach, i tablicach informacyjnych można odnaleźć zarówno perełki jak również ,zgniłe jabłka” więc posram się zilustrować kilka spraw na jakie trzeba zwrócić uwagę  [ Read More ]

Grunty nasypowe

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Grunty nasypowe

Grunty nasypowe powstałe w wyniku działalności człowieka są najbardziej niejednoznaczne pod względem budowlanym. Z jednej strony mogą to być tzw. grunty kwalifikowane, przeznaczone specjalnie do posadowienia fundamentów lub jako podłoże (podbudowa) dróg. Głównie wykonywane z odpowiednio dobranych piasków i żwirów układanych warstwami oraz zagęszczanych mechanicznie.

Grunty organiczne rodzime

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Grunty organiczne rodzime

Grunty organiczne rodzime to głównie torfy (powyżej 30% zawartości to części organiczne), namuły (5-30% części organicznych) oraz piaski i pyły próchnicze (2-5% części organicznych). Do posadowienia domu praktycznie się nie nadają, ponieważ nie mają dostatecznej nośności. Po prostu części organiczne mogą gnić, a wtedy nie tylko wydzielają nieprzyjemny zapach i ciepło, lecz także zmieniają swoją objętość oraz mogą tworzyć bardzo niebezpieczne powierzchnie poślizgu.

Grunty spoiste

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Grunty spoiste

Grunty spoiste to ił (I), ił piaszczysty (Ip) i pylasty (Iπ), glina (G), glina piaszczysta (Gp), pylasta (Gπ), zwięzła (Gz), piaszczysta zwięzła (Gpz), pylasta zwięzła (Gπz), piasek gliniasty (Pg), pył (π) oraz pył piaszczysty (πp). Podstawowy parametr określający przydatność gruntu do celów budowlanych to tzw. stopień plastyczności IL– najlepiej, żeby jego wartość była mniejsza od 0, 25, bo to oznacza stosunkowo niewielką zawartość wody w gruncie.

Co to są grunty niespoiste?

Posted by admin on Luty - 28 - 2012
Land cohesionless

Grunty niespoiste czyli sypkie, to żwiry (w projektach i na mapach oznaczane symbolem Ż), pospółki (Po), piaski grubo, średnio- i drobnoziarniste (Pr, Ps, Pd) oraz piaski pylaste (Pπ). Taki podział ze względu na wielkość uziarnienia ma sens, ponieważ najczęściej im grubsza frakcja, tym większa nośność (wytrzymałość) gruntu. Drugą istotną dla projektanta cechą gruntów jest tzw. stopień zagęszczenia ID – im wyższa jego wartość, tym grunt lepiej nadaje się do celów  [ Read More ]