Informator budowlane

Artykuły o pracach ziemno gruntowych na budowie

Kilka miast kładzie nacisk na intensywne i czynne spędzanie czasu, zdarzają się jednak takie sytuacje, gdzie dzieci z rodzin mniej zamożnych, wielodzietnych muszą wakacje spędzać w domach i dla nich w chwili obecnej miejskie ośrodki kultury czy też spółdzielnie mieszkaniowe organizują wakacyjny czas. W jednym z miast pomysłem na zagadnienie przewodni wakacyjnego szaleństwa było detektywi i usługi detektywistyczne. Przeprowadzane były konkursy, w których można było wygrać ciekawe nagrody a także  [ Read More ]

Usługi detektywistyczne – wymagania.

Posted by admin on Luty - 9 - 2014

Ażeby posiadać możliwość wykonywania czynności z zakresu działalności detektywistycznej, należy spełnić wiele zaleceń. Podstawowym i w sumie najważniejszym krokiem jest niewątpliwie dostanie certyfikatów detektywa. Kilka słów o tym kto może się ubiegać i kiedy o licencję. Może to być osoba, która posiada polskie obywatelstwo albo obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej z biegłą znajomością języka polskiego. Osoba ta musi mieć ukończone 21 lat i mieć wykształcenie minimum średnie a także  [ Read More ]

Czym jest wywiad gospodarczy?

Posted by admin on Październik - 25 - 2013

Biały wywiad gospodarczy znaczy zbieranie i analizę informacji pozyskanych z ogólnie dostępnych źródeł.Zawodowo zajmujemy się pozyskiwaniem i analizą informacji, przygotowanie raportu w oparciu o biały wywiad nie stanowi dla nas kłopotu.Zasadą jest natomiast to, że przygotowany przez nas raport zawiera też informację, których uzyskanie wymaga profesjonalnej wiedzy i działań detektywistycznych. W zależności od oczekiwań naszych Nabywców realizujemy  ocenę wiarygodności wskazanych przez nich przedsiębiorstw.Taka ocena jest najbardziej przydatna w chwili gdy  [ Read More ]

Wywiad gospodarczy

Posted by admin on Październik - 23 - 2013

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy co dzień nawiązują współpracę z innymi firmami. Współdziałanie na rynku umożliwia na postęp przedsiębiorstwa. Zanim jednak zaufa się innemu przedsiębiorcy i nawiąże z nim relacje biznesowe warto sprawdzić jego rzetelność i uczciwość. Zdarza się bowiem, że niektóre spółki zawyżają własną wiarygodność, zatajając niektóre informacje o spersonalizowanych dylematach finansowych albo podając błędne informacje o prywatnej sytuacji. W zapobiegnięciu związania się z nieuczciwym kontrahentem pomaga wywiad gospodarczy. W  [ Read More ]

Zlecenia dla prywatnych detektywów

Posted by admin on Październik - 17 - 2013

Tożsamo jak śledczy służb państwowych, detektywi powinni charakteryzować się lotnością umysłu, umiejętnością analitycznego myślenia, czy podejmowania szybkich, przeważnie ryzykownych wyborów. Każda dbająca o własną reputację agencja detektywistyczna weryfikuje uprzednio umiejętności ludzi przyjmowanych w poczet spersonalizowanych detektywów. Nie ma jednakże wystarczająco skutecznej metody, ażeby sprawdzić cechy ich charakteru. To, czy tak realnie nadają się do tej pracy weryfikują kolejne zamówienia. Nieporadzenie sobie w trudnej sytuacji ma możliwość spowodować ujawnienie tożsamości detektywa  [ Read More ]

ściąganie długów i innych należności – prowadzimy windykację miękką oraz twardą (sądową Sposób działania ustalamy z Klientem, wg jego polecanie ustalamy zasady i warunki działania. O ile jest to zasadne, na początku czynności – wzywamy dłużnika telefonicznie , a oprócz tego sporządzamy specjalistycznie zredagowane wezwania do zapłaty – wzywające do dobrowolnego stworzenia zobowiązania. Oferujemy skorzystanie z naszych pieczęci windykacyjnych. W razie konieczności prowadzimy mediacje w gronie dłużnikami a wierzycielami. wywiad  [ Read More ]

Ustawa o usługach detektywistycznych

Posted by admin on Wrzesień - 11 - 2013

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o usługach detektywistycznych[13] podjęcie działalności gospodarczej, a zatem zarobkowej działalności usługowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego poprzez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru stanowi wyjątek od konstytucyjnej  [ Read More ]

Zdrada i rozwód

Posted by admin on Wrzesień - 4 - 2013

Zdrada w potocznym znaczeniu stanowi świadome i celowe nadużycie zaufania i lojalności, którymi obdarzamy bliską nam osobę, ponosząc w związku z tym stratę i cierpienie. Wbrew przyjętym normom społecznym, obyczajowość złagodziła indywidualne rygory i oceny a w każdym przypadku powody zdrady i jej symptomy są inne. zdrada małżeńska We współczesnym świecie zdrada stała się bardziej intuicyjna, jest więcej sposobności, aby do niej doszło a i odnaleźć ją jest także zdecydowanie  [ Read More ]

Usługi detektywistyczne

Posted by admin on Sierpień - 28 - 2013

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS świadczy usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia realizowanych w formie ochrony indywidualnej i zabezpieczenia technicznego poprzez między innymi montaż urządzeń alarmowych oraz monitorujących (Usługi detektywistyczne). Oferujemy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa biznesu/działalności/przedsiębiorstwa dostosowane indywidualnie dla poszczególnych odbiorców. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie ochrony osób i obiektów. Zatrudniamy doświadczonych i przeszkolonych pracowników, w zakresie zagadnień związanych z ochroną. Szczególny nacisk kładziemy na fachowość świadczonych  [ Read More ]

Zdrada w potocznym znaczeniu

Posted by admin on Sierpień - 5 - 2013

zdrada małżeńska w potocznym znaczeniu stanowi świadome i celowe nadużycie zaufania i lojalności, którymi obdarzamy bliską nam osobę, ponosząc w związku z tym stratę i cierpienie. Wbrew przyjętym normom społecznym, obyczajowość złagodziła osobiste rygory i oceny a w każdym przypadku powody zdrady i jej symptomy są inne. We współczesnym świecie zdrada stała się prostsza, jest więcej sposobności, żeby do niej doszło a i odnaleźć ją jest również kategorycznie znacznie trudniej.  [ Read More ]