Informator budowlane

Artykuły o pracach ziemno gruntowych na budowie

Osoba wykonująca zawód komornika jest zobowiązana postępować zgodnie z prawem, złożonym ślubowaniem, zarządzeniami sądu oraz dodatkowo zasadami etyki zawodowej. Wszelkie odstępstwa od tych zasad mogą spowodować utratę sposobności pracy w danym rejonie lub wręcz objęcie zakazem wykonywania zawodu. Niemniej jednak jakie właściwie są jego dokładnie sprecyzowane prawa i obowiązki?

Ażeby komornik mógł rozpocząć wszystkie prywatne funkcjonowania egzekucyjne musi mieć prawomocny wyrok sądu albo dokument nakazujący zapłatę w trybie klauzuli wykonalności. Po tym w ogólne jest możliwy ruch z jego strony w celu pociągnięcia do odpowiedzialności wskazanej przez sąd mężczyźni i kobiety. Wszystkie inne próby wykorzystania własnych uprawnień w celu zastraszania albo jakiej kolwiek presji jest bezprawnie i ma możliwość się skończyć bądź niedobrze dla komornika.

Wszelkie rzeczy które są we władaniu dłużnika podlegają egzekucji. Władanie nie musi jednak oznaczać, że dłużnik jest ich posiadaczem. Komornik posiada prawo zająć taką rzecz, niemniej jednak na żądanie egzekwowanego powinien uczynić odpowiednią wzmiankę w protokole zajęcia. Jeżeli są podstawy to swoich praw można dochodzić sądzie powództwa przeciw egzekucyjnego, które można wytoczyć przeciwko wierzycielowi, jeżeli już dana egzekucja narusza prawa chłopcy i dziewczęta trzeciej.

W przepisach są też klarownie określone przedmioty, które przenigdy nie powinny się odnaleźć na liście przedmiotów do konfiskaty przez komornika. O ile ażeby one były zabrane to przysługuje im skarga na czynności komornicze. Lista takich rzeczy jest bardzo długa dlatego przytoczę kilka z nich: pościel, bielizna, ubranie codzienne, przedmioty urządzenia domowego, ubranie niezbędne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu oraz dodatkowo rzeczy personalne niezbędne do życia dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca.